Publicerad 2019-09-11 10:42

Senast uppdaterad 2019-09-11 14:44

Malmö by bike blir snart dubbelt så stort!

Bild visar utbyggnaden av Malmö stads hyrcyklar, Malmö by bike.

Bild visar utbyggnaden av Malmö stads hyrcyklar, Malmö by bike.

Hyrcyklarna Malmö by bike har idag 50 stationer i staden och sammanlagt 500 hyrcyklar. 2019/2020 ska systemet vara fullt utbyggt och då vara dubbelt så stort med totalt 100 stationer och 1000 cyklar runt om i Malmö.

Malmö by bike har blivit väl mottaget och används av många Malmöbor, pendlare och besökare. Dagligen cyklas cirka 1800 turer med en hyrcykel och cirka 12000 turer på en vecka.

Fler hyrcykelstationer och cyklar på gång

Nu är planeringen klar för utbyggnaden av Malmö by bike. Under 2019 påbörjas utbyggnaden med 50 nya stationer med 500 cyklar att placeras ut i Malmö, även utanför centrum.

Se karta med kommande stationerna

Läs mer om tjänsten på www.malmobybike.se