Publicerad 2019-09-17 09:03

Senast uppdaterad 2019-09-19 16:19

28 nya cykelöverfarter gör
cyklisterna säkrare i trafiken

I Malmö finns i dag cirka 70 stycken så kallade cykelöverfarter, där bilister måste lämna företräde, och fler är på gång. Under vecka 38-39 kommer det 28 nya överfarter runt om i staden.

Nya cykelöverfarter 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

Definition

Cykelöverfart

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.