Ensamkommande barn och unga

Malmö stad tar emot asylsökande ensamkommande barn och unga på uppdrag av Migrationsverket.

När ett ensamkommande asylsökande barn kommer till Sverige erbjuds
barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i
kontakt med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges
kommuner kan bli ankomstkommun.

Malmö är därför en så kallad ankomstkommun och ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är flickor och pojkar under 18 år som saknar vårdnadshavare när de söker asyl i Sverige.

Så snart som möjligt efter barnets eller ungdomens ankomst anvisar Migrationsverket barnet eller ungdomen till en annan svensk kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas.

Malmö stad öppnade sitt första boende för ensamkommande barn och ungdomar 2006, då kommunerna tog över ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn från Migrationsverket. I ett transitboende bor barnen och ungdomarna tillfälligt i väntan på placering i annan kommun.

Sedan 2012 är Malmö även en anvisningskommun vilket innebär att barn och unga anvisas till kommunen i avvaktan på beslut i sitt asylärende från Migrationsverket.

Hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Du som privatperson eller medlem i en förening kan göra skillnad för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som kommer till Malmö. Vill du engagera dig ideellt så finns det flera olika sätt du kan hjälpa till.

Jobba inom verksamheten ensamkommande barn

På Malmö stads sida "Lediga jobb" hittar du utannonserade tjänster inom verksamheten Ensamkommande barn. 
Det finns även en spontanansökan för tidsbegränsade anställningar. Ingen erfarenhet krävs men det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor.
Lediga jobb

Ny besöksadress

Verksamheten ensamkommande barn har flytta sin verksamhet till Fänriksgatan 1 i centrala Malmö.

Insatser för ensamkommande barn och unga

Det är viktigt att skapa förutsättningar och möjligheter för
ensamkommande barn och unga så att de på bästa sätt kommer in i och
känner att de är en del av samhället. Det handlar till exempel om olika
insatser och aktiviteter där människor med olika bakgrund och kultur
möts för att få kunskap om varandra. Malmö stad medverkar i ett flertal projekt för att ensamkommande barn och unga ska känna sig delaktiga i samhället.

Senast ändrad: 2018-08-07 08:30