För dig som vill hjälpa ensamkommande barn

Malmö stad tar varje år emot många ensamkommande barn. De flesta flyttar snabbt vidare till andra svenska kommuner, men en del blir kvar i Malmö. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt. Störst är behovet av familjehem och jourhem. På den här sidan samlar vi länkar med information till dig som vill engagera dig.

Hur kan du hjälpa?

God man

För tillfället kan man inte ansöka för att bli god man för ensamkommande barn, vi tar inte emot nya intresseanmälningar.

Överförmyndarenheten har för närvarande många intresseanmälningar för målgruppen ensamkommande barn som vi behandlar. Möjligheten att komma in med en intresseanmälan för ensamkommande barn är för närvarande stängd. Vi kommer öppna den igen när vi haft möjligt att gå igenom de anmälningar som redan kommit in. Har du lämnat in en intresseanmälan innan den 21 mars kommer vi att kontakta dig. När ansökan öppnar igen vet vi tyvärr inte i nuläget.

Familjehem och jourhem

Ensamkommande barn i åldern 13 till 17 år kommer till Malmö och de behöver växa upp i en familj. Malmö stad söker jourhem och familjehem för placeringar av ensamkommande barn och ungdomar. Jorhem är aktuellt när placering behövs med kort varsel, och för en begränsad kortare tid, medan barnets situation utreds. Familjehem innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjen måste ha eget rum för ungdom.

Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablera sig i samhället.

Kontaktuppgifter och mer information finns på sidan Jourhem och familjehem för ensamkommande barn. Du kan även göra en intresseanmälan nedan.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd utses en vårdnadshavare till barnet. Denna person ansvar för barnets personliga förhållanden och har kontakt med skola, sjukvård, myndigheter. Vårdnadshavaren ska bevaka barnets intressen och omsorg, utöva tillsyn över barnets boende och ansvara för barnets ekonomi.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett ensamkommande barn en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och ge en kontakt till en vuxen som lyssnar.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk.

Lämna referens

Vi har återkommande behov av personer som vill bli kontaktpersoner eller kontaktfamiljer till ensamkommande barn och ungdomar via socialtjänsten. Därför är det viktigt för oss att få in referenser på de personer som ansöker om att få ett uppdrag så snart som möjligt.

I Malmö möts vi

Malmö stad har också en verksamhet där du som bott i Sverige sedan länge träffar en person som nyligen kommit hit från ett annat land. Syftet med mötena är att bidra till språklig utveckling och utbyten av kulturer, levnadshistorier och kompetenser.

Volontärinsats på boende

Malmö stad har ett samarbete med flera hjälporganisationer som samordnar volontärinsatser för ensamkommande barn. Det kan handla om läxläsning eller olika sociala aktiviteter. Har du ett stort engagemang, tid över och vill göra en insats så kan du vända dig till följande organisationer.

Röda korset

Röda Korset i Malmö besöker transitboenden och ordnar språkträning, läxhjälp och cykelskola. Organisationen håller också informationsträffar med fokus på rekrytering av frivilliga till insatserna för ensamkommande.

Röda korsets ungdomsförbund

Röda korsets ungdomsförbund i Malmö kommer att hålla i Kompis-grupper på de nya transitboendena för att ensamkommande barn sysselsättning och social trygghet. Kompisgrupper innebär olika sorters aktiviteter på barnens boende. Projektet är ännu i uppstartningsfasen men kommer att komma igång snarast möjligt. Relevant utbildning ges löpande under hösten.

Rädda barnen

Rädda barnens lokalföreningar i Malmö erbjuder möjligheter till engagemang i ett flertal verksamheter för barn i Malmö. Bland annat söker de läxhjälpare och personer som vill ordna fritidsaktiviteter för ensamkommande barn.

Skänka kläder och saker

Se Refugees Welcome to Malmö på Facebook för aktuella behov.

Övriga gåvor

Det är inte möjligt för kommunen att ta emot enstaka gåvor. Skänk istället övriga kläder och saker till organisationer som Svenska kyrkan (Sankta Maria kyrka), Myrorna, Röda korset, Emmaus eller Stadsmissionen.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Malmö har verksamhet till stöd för flyktingar på olika sätt året runt genom sitt diakonala arbete. Sankta Maria kyrka tar emot kläder och skor på onsdagar klockan 13–15 på Nobelvägen 20. Sankt Johannes kyrka har beredskap att öppna som tillfälligt natthärbärge för flyktingar om behov uppkommer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-23 15:36