Vanliga frågor och svar om boende för ensamkommande flyktingbarn 

Här samlas några av de vanligaste frågorna om mottagandet av ensamkommande barn.

Vad är ett transitboende?

Ett transitboende är ett tillfälligt boende där barn bor i väntan på att bli placerade i en anvisningskommun.

Vad är ett PUT-boende?

När ett barn beviljats permanent uppehållstillstånd, PUT, kan barnet placeras i ett HVB-hem (se nedan) för barn med PUT. Boendet ska ge trygghet med god omvårdnad, dock inte vård eller behandlingsarbete. Omvårdnaden innefattar bemanning dygnet runt, daglig kontakt mellan personal och barn, sysselsättning i form av aktiviteter samt individanpassat stöd och vägledning.

Vad menas med HVB-hem?

Begreppet HVB-hem betyder egentligen ett hem för vård eller boende för enskilda. Begreppet omfattar alla hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård och behandling i kombination med ett boende. Det måste dock vara ett heldygnsboende. HVB-hem begränsas dessutom inte bara till barn utan erbjuds både till barn, ungdomar och vuxna. I dagligt tal menas med HVB-hem sådana hem som bedrivs i kommunal eller privat regi. Även så kallade ungdomshem som bedrivs i statlig regi med stöd av 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, (§12-hem) är dock definitionsmässigt HVB-hem.

Vem har ansvaret?

Malmö stad

Malmö stad ansvarar för barnet utifrån socialtjänstlagen.

Kommunen där boendet är placerat

Överförmyndaren i kommunen ska ha en god man till barnet så snart som möjligt. Barnet ska gå i skolan i kommunen. Kostnader som uppstår betalas av Malmö stad.

Migrationsverket

Migrationsverket anmäler barnet till överförmyndaren i kommunen där barnet blir placerat. Migrationsverket ansvarar för kostnaderna för barnet. Mer information om ansvarsfördelning mellan myndigheten och ersättningsnivåer finns på Migrationsverkets hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-23 15:35