Familj och relationer

Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Här får du veta mer hur Malmö stad kan ge stöd och hjälp till föräldrar och barn.

Samtalsstöd och rådgivning

Samtalsstöd och rådgivningen finns hos socialtjänsten i det område du bor i och är för familjer, barn och ungdomar.

Familjerådgivningen

De flesta relationer drabbas någon gång av bekymmer. Då kan Familje- rådgivningen vara ett alternativ.

Familjerätten

På familjerätten erbjuds samarbetssamtal till föräldrar som inte kommer överens.

Familjestöd

Hit vänder du dig om du behöver avlastning vid sjukdom, flerbarns- födslar och i krissituationer.

Föräldrar med psykisk ohälsa

En del familjer drabbas av att den vuxne har psykiska problem. Finns det barn så kompliceras livet även för dem. Här får du veta mera om vilken hjälp som finns.

Föräldrarådgivarna

Uppdraget är att ge stöd till föräldrar i förebyggande syfte. Föräldrarådgivarna finns som en resurs för familjer i Malmö stad och andra aktörer som delar samma målgrupp (skolor, förskolor och föreningar).

Umgängesstöd

Umgåsen träffas barn och föräldrar som behöver hjälp med att skapa, bibehålla eller återknyta kontakten med varandra.

Stöd till tonåringar och föräldrar

Familjeteamet är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig med både stora och små bekymmer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-26 09:00