Faderskap och föräldraskap – tidsbokning

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas. Detta kan göras antingen innan eller efter att barnet fötts.

Föräldrar kan boka tid hos familjerätten för att fastställa fader- eller föräldraskap från och med graviditetsvecka 25. Från och med graviditetsvecka 36 ombeds föräldrar att boka tid först efter att barnet fötts.

Observera att modern måste vara folkbokförd i Malmö kommun när
barnet föds för att fastställa faderskapet hos oss. Om inte, så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara skriven i när barnet föds.

Fastställande av faderskap

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna besöker familjerätten och undertecknar faderskapshandlingar. När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Familjerätten fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke.

Boka tid

Föräldrar som vill fastställa fader- eller föräldraskap ska fylla i nedanstående webbformulär. De får därefter ett mejl med tid för besök på familjerätten. Observera att du måste svara på det mejlet.

Till formuläret

För mer information om exempelvis gemensam vårdnad och föräldrapenning, besök gärna Försäkringskassans hemsida.

Till Försäkringskassans hemsida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-27 08:58