Boka tid för att bekräfta föräldraskap och faderskap

Socialnämnden är enligt lag skyldig att utreda faderskapet till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Sedan faderskapet blivit fastställt ska socialnämnden anmäla detta till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade. Detta gäller både gifta och ogifta samkönade par.

Bokning av tid för fastställelse av föräldraskap eller faderskap kan göras antingen via telefonbokningen eller nedanstående webbformulär. Du kan boka tid hos oss om

  • modern är folkbokförd i Malmö när barnet föds, annars till den kommun där modern är folkbokförd
  • det inte är mer än två månader före barnets planerade födsel. Det går också att göra efter att barnet är fött. Oavsett blir föräldraskapet eller faderskapet registrerat hos Skatteverket efter att barnet är fött.

Tryck på krysset för att få fram mer information om och boka tid för bekräftelse av föräldra- eller faderskap.

För mer information om exempelvis gemensam vårdnad och föräldrapenning, besök gärna Försäkringskassans hemsida.

Till Försäkringskassans hemsida, extern webbplats

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-02-22 14:42