Avtal

På Familjerättsbyrån kan föräldrar upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att föräldrarna är överens om avtalets innehåll, att de har full insikt i innebörden av avtalet samt att avtalet bedöms vara till barnets bästa. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.

Kontakt

Familjerättsbyrån
E-post: familjerattsbyran@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00 (Malmö stads växel)
Fax: 040-34 54 23
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Besökstider: måndag–fredag 08.00–16.00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 13:34