BIFF - Barn i föräldrars fokus

BIFF (Barn i föräldrars fokus) är en utbildning för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Utbildningen är frivillig och vänder sig till föräldrar vars barn är folkbokfört i Malmö.

BIFF är en kort utbildning och samtalsgrupp där föräldrar träffas tillsammans med två gruppledare. Kurstillfällena syftar till att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har skilda föräldrar.

Huvudfrågan i utbildningen är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Exempel på teman är:

  • Barns behov och situation när föräldrarna inte kommer överens
  • Barns rättigheter
  • Kommunikation

Då utbildningen är generell samt utgår från ett färdigt material finns inte möjlighet att besvara alla enskilda frågor. Utbildningen handlar till stor del om föräldrarnas förhållningssätt till sina barn och är främst utformad för föräldrar som har sina barn boende hos sig eller som har umgänge med dem.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens. Vi varvar teoretiska avsnitt med samtal utifrån de erfarenheter och funderingar gruppdeltagarna har. Vi träffas två timmar vid tre tillfällen på vardagar, främst kvällstid. Grupperna är blandade med både pappor och mammor.

Varje termin försöker vi erbjuda grupper för enbart mammor respektive pappor. Vi kommer också att erbjuda grupper på dagtid. Vi lägger in aktuell information om grupperna här på hemsidan och ni väljer själv vilken grupp ni vill anmäla er till. Om en grupp inte startar på grund av för få anmälda kan ni sätta upp er i kö till annan grupp, detsamma gäller om en grupp är fullbokad. Om ni har frågor om utbildningen eller hur ni anmäler er kan ni maila till Viktoria Pavlovska på Familjerättsbyrån, e-post: viktoria.pavlovska@malmo.se.

Efter att ni har anmält er kommer ni att kontaktas av respektive gruppledare när startdatum närmar sig. Vem som är gruppledare till de olika grupperna ser ni i anslutning till den grupp ni har anmält er till.

Vårens utbildningstillfällen 2018

 I vår finns följande utbildning tillgänglig:

Blandad föräldragrupp 12 mars, 26 mars och 9 april

Blandad föräldragrupp 27 mars, 10 april och 24 april

 

Vid frågor, kontakta viktoria.pavlovska@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 07:57