Byte av barns efternamn

Om ett barns föräldrar inte kommer överens om en ändring av barnets efternamn behövs ett yttrande från Familjerättsbyrån.

Ändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen på Skatteverket. Om föräldrarna är oense kan ansökan göras hos tingsrätten. Innan tingsrätten fattar beslut inhämtas ett yttrande från Familjerättsbyrån, som utreder frågan.

Skatteverkets folkbokföring

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-13 13:24