Dödsboanmälan och begravningskostnader

Malmö stad kan hjälpa dig med en enklare bouppteckning och begravningskostnader.

När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå.

Dödsboanmälan

Äger man inget hus, bostadsrätt eller mark eller inte har så mycket pengar kan Familjerättsbyrån istället göra en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som görs utan kostnad.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

  • någon av dödsbodelägarna inte vill
  • det krävs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • det, i vissa fall, finns testamente
  • den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Minnesstund, mat, lokalkostnad och transport till hemländer ingår till exempel inte i biståndet.

Mer information

Vill du veta mer om vad som förväntas av dig som anhörig i samband med en begravning? Eller vill du veta mer om själva ceremonin och minnestunden? På Begravningssidan finns all information om begravning, samt mängder av frågor och svar, extern webbplats.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 14:26