Faderskap och föräldraskap - tidsbokning

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas. Detta kan göras antingen innan eller efter att barnet fötts.

 Föräldrar kan boka tid hos Familjerättsbyrån för att fastställa fader- eller föräldraskap från och med graviditetsvecka 25. Från och med graviditetsvecka 36 ombeds föräldrar att boka tid först efter att barnet fötts.

Observera att föräldrar som inte är folkbokförda i Malmö när barnet föds ska vända sig till den kommun där de är folkbokförda för fastställande av fader- eller föräldraskap.

Fastställande av faderskap

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna besöker Familjerättsbyrån och undertecknar faderskapshandlingar. När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Familjerättsbyrån fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke.

Boka tid

Föräldrar som vill fastställa fader- eller föräldraskap ska fylla i nedstående webbformulär. De erhåller därefter ett mail med tid för besök på Familjerättsbyrån.

Till formuläret

För mer information om exempelvis gemensam vårdnad och Föräldrapenning, besök gärna Försäkringskassans hemsida.

Till Försäkringskassans hemsida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-08 11:45