Konflikt och försoning

Konflikt och försoning är en modell som syftar till att stödja föräldrar i ett samarbete kring barnet inom ramen för en aktuell, rättslig process. Detta sker i samarbete med tingsrätten.

Syftet är att hitta varaktiga lösningar på föräldrars konflikt.  Detta kan uppnås om föräldrarna vill, och får stöd i, att kommunicera och samarbeta med barnets bästa i fokus. Familjerättssekreterarens roll är att agera som sakkunniga i processen och att lyfta fram barnperspektivet. Familjerättsbyrån arbetar sedan 2014 med modellen och har hittills haft 70% framgång. 

Kontakt

Familjerättsbyrån
E-post: familjerattsbyran@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00 (Malmö stads växel)
Fax: 040-34 54 23
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Besökstider: måndag–fredag 08.00–16.00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 13:35