Samarbetssamtal

Som förälder kan du få samtalsstöd för att bättre kunna samarbeta med ditt barns mamma eller pappa.

Samarbetssamtal syftar till att föräldrar ska samarbeta bättre om
barnen. Föräldrarna ska helt enkelt kunna fungera som föräldrar till
sina gemensamma barn, trots att de inte längre lever tillsammans.

Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas antingen med en överenskommelse eller ett skriftligt avtal. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende eller umgänge. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol. Man kan alltså själv kontakta Familjerättsbyrån innan den juridiska processen påbörjats. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

Kontakt

Familjerättsbyrån
E-post: familjerattsbyran@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00 (Malmö stads växel)
Fax: 040-34 54 23
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Besökstider: måndag–fredag 08.00–16.00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 13:35