För dig som är barn eller ungdom

Om du är ung och mår dåligt kan du få hjälp på olika sätt. Här hittar du information om olika problem och vart du kan vända dig.

Alkohol och droger - stöd till unga missbrukare

Är du ung och har problem med alkohol eller droger. Vi kan ge dig och dina anhöriga kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för dig som är 25 år eller yngre. Råd om alkohol och droger, riskbruk och missbruk på 1177.se>>

Brottsofferjouren

Har du blivit utsatt för något brott kan du kontakta Stödcentrum för att få hjälp. Det kan handla om samtalsstöd, krisbearbetning, förberedelse inför rättegång mm.

Dyslexi

Om du känner att du har svårt lära dig att läsa, lära dig att stava eller har svårt att förstå skriven text kan du får stöd och hjälp. Råd om dyslexi på 1177.se>>

Dödsfall

Du kan få hjälp och stöd i din sorg i samband med dödsfall från Plattform Malmö. Familjerättsbyrån i Malmö stad kan vid dödsfall hjälpa dig och din familj med enklare boupptäckning och begravningskostnader. Råd om dödsfall på 1177.se>>

Ekonomiska problem

Om du har ekonomiska problem är det individ- och familjeomsorgen i ditt stadsområde som kan ge rådgivning och hjälp. Är du under 18 år, (under 21 år om du går i gymnasiet),  ska du kontakta dem via dina vårdnadshavare (föräldrar). Om du inte har möjlighet att gå via din vårdnadshavare kan du ringa och prata med individ- och familjeomsorgen om din situation.

Från och med 18 års ålder (från och med 21 år om du går i gymnasiet), kan du själv ta kontakt.

Länk till sidorna om försörjningsstöd

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd och service. Ta kontakt med våra biståndshandläggare för mer information. Råd om funktionsnedsättning på 1177.se>>

Hedersvåld

Malmö har ett boende för flickor och unga kvinnor som är utsatta för hedersvåld och som behöver skydd. Ta kontakt med Kriscentrum Malmö om du behöver skydd eller är orolig för din säkerhet.

Ilska och utbrott

Känner du oro eller har bekymmer kan du prata med oss via vår chatt, e-post eller telefon. Du kan vara helt anonym. Råd för barn och unga som lätt får utbrott, på 1177.se>>

Kriminalitet

Socialarbetare för ungdomar jobbar för att öka tryggheten och minska ungdomsbrott i Malmö. Du kan prata med dem om du känner oro eller har frågor kring din livssituation. Råd om kriminalitet på 1177.se>>

Kris i livet

Känner du oro eller har bekymmer kan du prata med oss via vår chatt, e-post eller telefon. Du kan vara helt anonym. Råd på 1177.se om hur det är att vara i kris>>

Problem i skolan

Kan du inte komma till skolan så måste du anmäla det till den skola du går på. Du kan också prata med Elevhälsan på din skola om du har oro inför att gå till skolan eller om du känner dig sjuk eller inte mår bra. Råd om hur du kan hantera problem i skolan på 1177.se>>

Riskbruk och missbruk

På Maria Malmö kan du som är ung och som använder droger, har testat droger eller har fått problem med alkohol få stöd och hjälp. Råd om alkohol och droger och råd om riskbruk och missbruk på 1177.se>>

Sexuella övergrepp

Har du varit utsatt för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp? Då kan du kontakta Malmö stads Kriscentrum för barn och ungdomar. Här kan du läsa mer:
Allmänna barnhusets sajt Dags att prata om sexuella övergrepp
Råd om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.se>>

Separation

Om dina föräldrar vill separera eller skiljas finns det stöd och hjälp att få. Ta kontakt med socialtjänsten där du bor så får du mer information. Råd om skilsmässa eller separation i barnfamilj på 1177.se>>

Soctanter på nätet

På Soctanter på nätet kan du ställa frågor kring problem, mobbning eller något som bekymrar dig just nu. Råd och information om mobbning på 1177.se>>

Råd om problem i skolan på 1177.se>>

Stress

Känner du oro eller har bekymmer kan du prata med oss via vår chatt, e-post eller telefon. Du kan vara helt anonym. Råd om stress på 1177.se>>

Stöd i föräldraskap

Du som är barn eller ung har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Du och din familj kan få hjälp och stöd om de känner att de behöver det. Råd om bristande föräldraskap på 1177.se>>

Ungdomstjänst

... är ett alternativ till böter och fängelsestraff för dem som är mellan 15 och 21 år.

Våld och övergrepp

Har du varit utsatt för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp. Då kan du kontakta Malmö stads Kriscentrum för barn och ungdomar. Råd om våld och övergrepp på 1177.se>>

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 14:53