Fältgruppen Malmö

I Malmö finns Fältgruppen Malmö som arbetar på offentliga platser för att öka tryggheten och stötta ungdomar på stan.

Fältgruppen består av fyra fritidsassistenter. Vi finns i Malmös centrala delar och vår kontakt med dig bygger helt på förtroende och frivillighet.

Du kan träffas oss på kvällar, vardagar och helger på gator och torg, fritidsgårdar eller vid större arrangemang och festivaler.

Fältgruppens uppdrag

Vår målgrupp är ungdomar i åldrarna 13-17år. Fältgruppen kan upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa men fungerar även som en informationscentral där ungdomar kan få tips om nöjen, föreningar, aktiviteter och fritidsgårdar med mera. Vi på Fältgruppen är även ett frivilligt stöd för de ungdomar som vill och behöver prata med en vuxen eller behöver hjälp med kontakten till olika myndigheter, polis eller socialtjänst.

Fältgruppen finns på Facebook och Instagram

På sociala medier kan ni skicka meddelanden, få information om vad som händer i Malmö och lämna tips till oss om vad som händer om det är något vi missat. Du kan även kontakta oss via telefon eller mail.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 11:24