Du som är barn i familjehem

Den här sidan är för dig som är barn i ett familjehem. Här hittar du länkar där du kan läsa om familjehem och om dina rättigheter.

Trygghet

Du som bor i familjehem har rätt till en trygg plats att bo på och vuxna som tar väl hand om dig och lyssnar på det du vill säga. Du har också rätt att veta varför du är placerad och att vara med när det bestäms saker som rör dig.

Ibland upplever barn att de är ensamma om att bo i familjehem, men det finns faktiskt cirka 11 000 i hela Sverige. Ungefär hälften är tonåringar.

Stöd

Om du bor i familjehem ska du ska ha en person på socialtjänsten som du kan vända sig till. Särskilt viktigt är att du får stöd så att du klarar skolan och mår bra. Kontaktuppgifter till ditt stadsområde finns längst ner på den här sidan.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

BRIS, Barnens rätt i samhället

På BRIS sidor kan du skriva själv — till en vuxen på BRIS eller jämnåriga. Eller läsa vad andra har skrivit, ringa, maila, chatta...

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är barnens ombud. De arbetar för barn och unga utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Hos IVO finns sidor speciellt för dig som bor i ett familjehem. Du kan maila dit, eller ringa till deras barntelefon. IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

Rädda barnen

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:55