För dig som är förälder

Alla barn behöver föräldrar. Både tidigt och senare i livet, när barnet ska finna sin egen identitet och skapa sitt eget liv.

Delaktighet

Att vara förälder till ett barn man inte delar vardagen med är ibland en svår uppgift. Man slutar inte att bry sig om sitt barn eller oroa sig när barnet bor i ett annat hem.

Du kan vara delaktig i barnets liv på olika sätt. Du kan dela ett intresse, eller uppmärksamma och stödja en särskild förmåga hos ditt barn.

Du är också bärare av barnets historia och kan hjälpa till med att behålla kontakten med släkt och nätverk.

Barnets bästa

Barnet kan känna sig osäkert på hur det ska förhålla sig till de vuxna, känna lojalitetskonflikt. För barnets bästa är det därför viktigt att alla samarbetar. Det ställer stora krav på föräldrar, socialtjänst och familjehem.

Barn mår bättre om förhållandet mellan föräldrarna och familjehemmet är bra.

Stöd till dig

Som förälder har du rätt till stöd från socialtjänsten för att hitta den roll som fungerar bäst för ditt barn. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

Föräldratelefonen  och föräldramailen (om du vill prata med någon utomstående)

Maskrosföräldrar (organisation för föräldrar som har eller har haft sina barn placerade i familjehem)

Rainbow Sweden (paraplyorganisation för brukarorganisationer)

IVO, inspektionen för vård och omsorg sidor för dig som är förälder till ett placerat barn

Socialstyrelsen

Barnperspektivet.se - BRIS webbsidor för vuxna

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-03 10:13