För dig som är familjehem

Ni som är familjehem gör en stor insats som ofta får avgörande betydelse i ett barns liv. På denna sidan finns samlad information som kan vara till stöd och hjälp.

FACO

FACO är en ideell organisation för bland annat familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Forum för familjevård

Forum för familjevård, förkortat FfF, är en religiöst och partipolitiskt obunden samarbetsorganisation.

Skolfam

Inom Skolfam (Skolsatsning inom familjehemsvården) görs satsningar för goda utbildningsresultat hos familjehemsplacerade barn.

Nyheter från Rädda barnen

Inspireras av Rädda barnens arbete i både Sverige och utomlands.

Vårdnadsöverflyttning

Ibland är det bäst för barn att stanna i sitt familjehem. Då kan det bli aktuellt att familjehemmet också blir vårdnadshavare för barnet.

SKL, Sveriges kommuner och landsting

Rekommendationer >>
Aktuella ersättningar>>

Socialstyrelsen

Frågor och svar om barn i familjehem >>.
Om barn i familjehem >>.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-31 10:58