Kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kontaktperson

Som  kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt till en vuxen person som lyssnar.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk.

Hur blir jag kontaktperson eller kontaktfamilj?

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning. Malmö stad erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp.

När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök. Om du får uppdraget får du ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Vill du veta mer? Kontakta individ- och familjeomsorgen i ditt stadsområde.

Kontaktfamilj/person för ensamkommande barn

Det finns ett stort behov av kontaktfamiljer och kontaktpersoner för ensamkommande barn. Är du intresserad av att bli det, läs mer och anmäl dig här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 16:20