Har du blivit utsatt för ett brott?

Vänd dig till Stödcentrum. Du kan vara anonym och det kostar inget.

På Stödcentrum kan du få hjälp med:

  • samtalsstöd och krisbearbetning
  • rådgivning
  • medling
  • förberedelse inför rättegång

Stöd till brottsutsatta

På stödcentrum kan du som blivit utsatt för brott få samtalsstöd samt rådgivning och praktisk hjälp, till exempel förberedelse inför rättegång eller ansökan om brottsskadeersättning.

Stödcentrum vänder sig till dig som blivit utsatt för misshandel, rån, väskryckning, olaga hot, ofredande, våldtäkt eller andra typer av integritetskränkande brott. Det går bra att vara anonym och du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd.

Även du som bevittnat ett brott eller är nära anhörig till någon som blivit brottsutsatt är välkommen till oss.

Medling

Medling innebär att den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet träffas tillsammans med opartiska medlare. Vid mötet kan parterna prata om det som hänt, få svar på sina frågor och komma överens om framtida förhållningssätt. Medling vänder sig till alla som utsatts för någon form av brott och till ungdomar upp till 21 år som begått brott.

Senast ändrad: 2018-04-20 14:18