Stödtelefon vid oro om våldsbejakande extremism

Plattform Malmö tar emot samtal för dig som är orolig för att en person riskerar att gå med eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Är du orolig för att ditt barn, din elev, ditt syskon eller kanske din kompis är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske redan är aktiv i en rörelse som främjar våld för att nå sina mål? Nu har Plattform Malmö öppnat upp sin befintliga telefonlinje för att stödja människor som känner oro inför anhöriga.

Vi vänder oss till alla som kommer i kontakt med ungdomar som riskerar att involveras i extremism. Det kan vara föräldrar, syskon, lärare, släkt, vänner, fritidspersonal och annan personal som träffar dessa ungdomar. Även yrkesverksamma som behöver stöd och råd är välkomna att höra av sig.

Stödtelefon kring frågor om vålsbejakande extremism: 040-34 05 50

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-29 15:51