Familjeteamet

Familjeteamet är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig med både stora och små bekymmer.

Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att man ibland kan behöva hjälp med att bena ut sin situation. Det handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning.

Till familjeteamet kan man komma enskilt på samtal, eller hela familjen tillsammans. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering. Behandlingen är kostnadsfri och inom två veckor efter det att ni sökt kontakt så ska samtalen ha kommit igång.

Familjeteamet är en del av Plattform Malmö med mottagning centralt i Malmö. Boka tid för samtal genom Plattform Malmös telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hitta du längst ner på den här sidan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-11 15:02