Familjebehandling MST

Multisystemisk terapi (MST) är en intensiv behandling för barn mellan 10 och 17 år med allvarlig social problematik, till exempel kriminalitet, missbruk, skolproblem och relationssvårigheter.

MST jobbar för att stärka föräldrarnas roll och inflytande över sitt barns situation. Därför är behandlingen inriktad på viktiga delar av den unges sociala sammanhang som familj, kompisar och skola.

Alla familjer är olika och behandlingen anpassas efter varje familjs behov. Familjen får kontakt med en MST-terapeut som träffar familjen i hemmet. Familjen har tillgång till teamet dygnet runt via jourtelefon under hela behandlingen.

Behandlingen varar i mellan tre och sex månader och är mest intensiv i början. Familjen och terapeuten träffas så ofta som situationen kräver, dock minst 2-3 gånger per vecka. Det blir mindre intensivt efter hand som ungdomens beteendeproblem avtar.

För att få MST krävs ett beslut från stadsområdet där ungdomen bor. Ibland är behandlingen ett alternativ till familjehemsplacering.
 
Frågor om MST, ring 0734—42 94 41.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-11 15:06