Socialsekreterare hos Polisen

För att minska antalet brott som begås av ungdomar finns det fyra socialsekreterare på Polisens ungdomssektion.

Vem vänder vi oss till?

Vi arbetar med barn och unga som gjort sig skyldiga till eller är misstänkta för brott. Det är viktigt med en bra kontakt mellan polisen och socialtjänsten och en snabb reaktion på unga som begår brott. Därför arbetar vi aktivt för att upprätthålla en god samverkan. Polisens ungdomssektion finns på Sallerupsvägen 11 B i Malmö. 

Vad gör vi?

Målsättningen är att så tidigt som möjligt hitta ungdomar som rör sig i miljöer som är dåliga för deras hälsa och utveckling. Det är viktigt att se till att dessa ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet. Vi fungerar som en länk mellan socialtjänsten och polisen.

Om ett barn eller en ungdom är misstänkt för brott sitter socialsekreterarna med vid polisförhöret och har också ett samtal med den misstänkte och dennes föräldrar efter förhöret.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-20 14:26