Stödgrupper för barn och unga

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt hot och våld. Malmö stads stödgrupper kan vara ett stöd i en svår situation.

I barngruppen lär sig barnen genom lek och gruppövningar att se sina egna känslor och behov, lösa konflikter och hantera motgångar. De lär sig också att klara situationer med grupptryck, stärka sin självkänsla och göra bra och hälsosamma val.

Gruppen träffas en gång i veckan under en termin. Varje träff är ungefär en och en halv timme.

Stödgrupperna vänder sig till barn mellan 7 och 15 år som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hot och våld. I samma grupp är det högst tre års åldersskillnad mellan barnen. Tonårsgrupp anordnas cirka en gång per år.

Syftet med barngrupperna är att

  • ge barnen ökad självkänsla
  • tydliggöra för barnen att de inte är ensamma om sina upplevelser och känslor genom att låta dem träffa andra med liknande erfarenheter och därmed ge dem möjlighet att känna igen sig i varandra
  • skuldavlasta barnen i att familjens problem inte är deras fel
  • förebygga utvecklingen av egna svårigheter genom att ge barnen kunskap och möjlighet att i grupp diskutera och uttrycka sina egna känslor och tankar samt dela sina upplevelser med andra.

Kontakt

Om du vill ha mer information kan du kontakta någon av barngrupperna i ditt område.

Innerstaden, grupperna Humlan och Maskrosen

Anne-Lie Dietz
anne-lie.dietz@malmo.se
040-34 38 60

Tina Krohn
tina.krohn@malmo.se
040-34 57 64

Söder, gruppen Maskrosen

Annika Mauritsson
0734-30 92 68

Öster, gruppen Maskrosen

Ulrika Lindström
ulrika.lindstrom@malmo.se
040-34 62 46

Norr, gruppen Tussilago

Lisa Persson
040-34 60 20

Väster, gruppen Kaktusen

Maria Grundberg
maria.grundberg@malmo.se
040-34 57 85

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-23 16:30