Stöd till utsatta EU-medborgare
i Malmö

I Malmö vistas flera utsatta EU-medborgare*. De har kommit till Sverige med förhoppningen att tjäna pengar utifrån en ohållbar situation i sitt hemland. Majoriteten befinner sig i en mycket svår social och ekonomisk situation.

Här finns information om vad Malmö stad gör för den här gruppen människor och hur kommunen arbetar med frågan.

Om socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Många människor från olika länder i Europa har bosatt sig i tält och husvagnar i parker och ödetomter i Malmö. De flesta har bostad i sina hemländer, men många uttrycker att de ändå har en bättre situation här än i hemlandet. Rapport om socialt utsatta EU-medborgare i Malmö, pdf (pdf, 2.1 MB)

Det är en svår situation som gäller en mycket utsatt grupp. De boplatser som idag finns i Malmö är varken lagliga eller människovärdiga. Ingen kan bosätta sig en längre tid utan markägarens godkännande i Sverige och på grund av bristande avfallshantering och möjlighet till personlig hygien är det ingen bra boendemiljö för någon.

Den fattigdomsproblematik som ligger bakom gör att många svenska och andra europeiska städer brottas med samma situation och utmaningar.

Crossroads ger stöd till utsatta EU-medborgare

Malmö stad driver Crossroads i samarbete med Skåne Stadsmission. På Crossroads erbjuder vi kostnadsfri frukost alla dagar i veckan, tillgång till dusch, tvättmaskin och rena kläder. Deltagarna kan också få stöd och vägledning i sin kontakt med svenska myndigheter och vårdpersonal.

På Crossroads arbetar personal med olika språkkompetens för att på bästa sätt kunna möta deltagarna. Fyra dagar i veckan finns också en sjuksköterska på plats (inte onsdagar).

Adress: Amiralsgatan 81 i Malmö
Öppettider: måndag–fredag klockan 8.00–11.00, lördag–söndag klockan 8.00–10.00

Vid klass 2-varning eller temperaturer från -5 grader öppnas Crossroads som en värmestuga mellan klockan 20.00–07.00.

Vinterhärbärge för utsatta EU-medborgare

Det finns ett vinterhärbärge för utsatta EU-medborgare i Malmö vid Europaporten, Malmö Pingstförsamlings lokal, på Stadiongatan 25 A i Malmö. På härbärget serveras kvällsmål samt frukost. Varje bod är utrustad med dusch och toalett. Sovplats och mat kostar 15 kr/natt.

Härbärget beräknas vara öppet december–februari klockan 20.00-07.00.

Platserna fördelas på Crossroad, Stadsmissionen, Amiralsgatan 81 i Malmö – i första hand prioriteras äldre, gravida och sjuka. Önskar man en plats måste man först besöka Crossroad och kontakta personalen där(se information om öppettider ovan).

Det finns 40 platser i tio bodar som är placerade i ett inhägnat område. För att komma in på området krävs att Stadsmissionens personal skickar personens namn till personal på härbärget.

Härbärget drivs av Malmö Pingstförsamling och Skåne Stadsmission, tillsammans med Malmö stad.

Sjukvård

Alla har rätt till akutsjukvård, därefter görs en bedömning om betalningsförmåga. Det går också att vända sig till Stadsmissionshälsan. Stadsmissionshälsan i Malmö, extern webbplats

Akut hjälp

EU-medborgare har rätt att söka bistånd enligt socialtjänstlagen. EU-medborgare som tigger har oftast bara rätt till akut bistånd. Kontakta social jour. Kontaktuppgifter till social jour

Projektet "Bättre hälsa" för kvinnliga, utsatta EU-medborgare

Malmö beviljades hösten 2015 medel ur EU-fonden FEAD tillsammans med Stockholm och Göteborg för att driva projektet "Bättre hälsa" utifrån ett förbyggande hälsoperspektiv. Syftet är att utveckla graden av egenmakt bland utsatta kvinnliga EU-medborgare som försörjer sig i gatumiljö. I projektet  erbjuds kvinnor till att delta i  olika aktiviteter kring förebyggande egenvård. Aktiviteterna planeras tillsammans med kvinnorna så att de i möjligaste mån svarar mot deras behov och förutsättningar. För mer information om projektet, kontakta agneta.hejll@malmo.se

Definition utsatta EU-medborgare

Med termen utsatta EU-medborgare avser Malmö stad de EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, med förhoppning om att tjäna pengar utifrån en ohållbar situation i hemlandet.

I media används ofta termen EU-migrant för samma grupp.

Senast ändrad: 2018-08-07 09:06