Behandlingshem

Om du har stora eller långvariga problem med missbruk behöver du kanske mer hjälp än vad öppenvården kan ge.

Ett behandlingshem är ett ställe där du lever och bor under en tid för att få hjälp att komma till rätta med dina problem. Olika behandlingshem har olika inriktningar eller behandlingsmodeller.

För att få en plats på ett behandlingshem behöver du ett så kallat biståndsbeslut. Ta kontakt med socialtjänsten i ditt stadsområde som utreder vilken lösning som passar dina behov bäst.

Om du inte vet vilket stadsområde som du tillhör kan du ringa till växeln på 040-34 10 00.

Behandlingshem i Malmö stads egen regi

Augustenborgs behandlingshem & eftervård

Augustenborg vänder sig till opiatmissbrukare över tjugo år som
får läkemedelsassisterad behandling. Behandlingen riktar sig till män och innefattar heldygnsvård. Den är personligt anpassad och erbjuder psykosocialt stöd enskilt och i grupp.

Avenbokens behandlingshem

Behandlingshemmet riktar sig till manliga missbrukare i åldern 20 år och uppåt. Behandlingsprinciperna är drogfrihet, frivillighet, öppenhet, solidaritet, medvetenhet och symptomtolerans.

Avenbokens Rebo & Rebo-bo

Avenbokens ReBo-enhet riktar sig till personer som har ett mycket långvarigt missbruk. Rebo-Bo är ett nyktert lägenhetsboende som tillhör Avenbokens Rebo-enhet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 16:09