Öppenvårdshuset Gustav

Öppenvårdshuset Gustav tar emot personer över 18 år som har problem med droger, tabletter, alkohol eller överdrivet spelande om pengar.  

Öppenvårdhuset Gustav erbjuder samtalsbehandling både enskilt och i grupp. Stöd ges också till anhöriga. Målsättningen är att alla som sökt hjälp ska erbjudas stöd inom 14 dagar. Du ska vara över 18 år och vara bosatt i Malmö för att få hjälp på Öppenvårdshuset Gustav.

Studiebesök 2019

Nyfiken på Öppenvårdshuset Gustav? Nu bjuder verksamheten in till studiebesök för studie- och yrkesverksamma inom socialt arbete vid fyra tillfällen under året. Se länk i högerspalten.

Behandling

Öppenvårdshuset Gustav ger behandling, stöd och råd till personer med missbruk och deras anhöriga.

Drop in

För dig som inte redan deltar i behandling hos oss på Öppenvårdshuset erbjuder vi möjlighet till drop in under vardagar klockan 8–12 samt 13–16. Om ingen terapeut är ledig för att träffa dig kan du lämna dina uppgifter i receptionen och bli kontaktad per telefon.

Tänk på att:

  • Jämna veckor har vi inte drop in på onsdag förmiddag.
  • På måndagar och fredagar kan det vara svårare att få drop in.

Familjesamtal

Vid ett familjesamtal behöver minst två personer från samma familj delta. Syftet är att arbeta med hur familjerelationen påverkas av missbruket.

Haschavvänjningsprogram

Öppenvårdshuset Gustav erbjuder även ett haschavvänjningsprogram.
Kontakta oss för mer information.

Missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Strukturerad öppenvård i Malmö är ett behandlingsprogram för dig som har missbruksproblem. Programmet består både av behandling och sysselsättning genom aktiviteter. Mer information om missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Walk and talk

Walk and talk är ytterligare en metod som används på Öppenvårdshuset.
Den som vill kan då få ett eller flera samtal under en promenad i en närliggande park.

Friskvård

Personer som redan går på behandling på Öppenvårdshuset kan få friskvård, till exempel massage, avslappnings- och andningsövningar, kostråd och råd kring sömnvanor.

Anhörig

Du som är anhörig till någon med missbruksproblem och är bosatt i Malmö är välkommen att ta kontakt.

Öppenvårdshuset erbjuder enskilda - rådgivande och stödjande samtal - samt anhörigstöd i grupp. Utgångspunkten är alltid fokus på dig som anhörig och hur ditt liv kan fungera på ett acceptabelt sätt, trots att någon i din närhet missbrukar eller nyligen har slutat missbruka.  

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta då mottagningen:
040-34 91 90

Spelberoende

För personer med spelproblem och deras anhöriga, bosatta i Malmö, erbjuder Öppenvårdshuset behandling och rådgivning. Kontakta vår reception på tel 040 – 34 91 90.

I mån av plats kan personer från annan kommun erbjudas plats i gruppbehandlingen. För att komma till oss ansöker du enklast hos socialtjänsten i den kommun där du bor. Yrkesverksamma i andra kommuner kan kontakta oss för information om gruppbehandling och vid förfrågan om plats:

emma.borglund@malmo.se eller 040 - 34 91 47
mikael.kvalevaag@malmo.se eller 040 - 34 91 48

Mer information om behandling för spelberoende

Även sjukvården i Region Skåne erbjuder spelberoendebehandling. Spelberoendebehandling Region Skåne

Öppenvårdshuset på Lindängsplan

Öppenvårdshuset Gustav finns på Framtidens hus på Lindängsplan 3 varje torsdag mellan kl 13 - 15. Behandlaren som arbetar där heter Annika Olsson. Du kan boka tid hos henne på telefon 040 - 34 91 90 eller 040 - 34 59 21.

Sorgbearbetningsgrupp

Vi erbjuder grupper för sorgbearbetning. Formen är ett handlingsprogram där vi under åtta möten arbetar strukturerat med känslomässiga förluster som har en koppling till missbruk. Det kan gälla dödsfall och separationer men även sorgen över förlorade framtidsdrömmar.

Vi träffas en gång i veckan, ca två timmar, på dagtid.

Du som är över 18 år, bosatt i Malmö och känner att du bär på en obearbetad sorg som på något sätt begränsar ditt liv är välkommen att kontakta oss för ett enskilt infomöte.

Vi har gått certifieringskurs för sorgbearbetning på Svenska institutet för sorgbearbetning.

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta då:
Annika Olsson 040 - 34 59 21, annika.olsson@malmo.se
Liisa Rosenberg, 040–34 59 21, liisa.rosenberg@malmo.se

För yrkesverksamma

Här hittar du information och kurser som vi på Öppenvårdshuset Gustav erbjuder dig som är yrkesverksam.
Just nu finns inga aktuella kurser.

Öppenvårdshuset på Facebook

Öppenvårdshuset Gustav finns nu även på Facebook. Följ oss gärna för att ta del av det som är på gång i verksamheten. 
Öppenvårdshuset Gustav Facebook

Senast ändrad: 2019-03-01 13:33