Missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Strukturerad öppenvård i Malmö (SÖM) är ett behandlingsprogram för dig som har missbruksproblem. Programmet består både av behandling och sysselsättning genom aktiviteter.

Är detta något för mig?

Programmet vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruksproblem, men har en önskan om att bli fri från ditt missbruk. 

Du har ett stabilt boende i Malmö och förutsättningar att klara en behandling i öppenvård, men behöver hjälp att få struktur i vardagen.

Hur går det till?

Programmet består av två delar – öppenvårdsbehandling på Öppenvårdshuset Gustav och sysselsättning genom olika sociala aktiviteter på Aktivitetshuset.

Det finns en tydlig form för programmet. Utifrån den tar vi tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Både behandling och aktiviteter planeras utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Behandlingen pågår i 12 veckor och sker på dagtid under vardagar. När behandlingen är avslutad erbjuds du eftervård. Det innebär att du, om du behöver, får fortsätta delta i aktiviteterna och får fortsatt personligt stöd av oss.

Hur gör jag för att delta?

För att kunna medverka i SÖM behöver du ett biståndsbeslut. Vänd dig därför till socialtjänsten i ditt stadsområde.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Katarina von Essen på 0768-55 28 12 eller katarina.vonessen@malmo.se.

Vad är Aktivitetshuset och Öppenvårdshuset Gustav?

 

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag. Läs mer om Aktivitetshuset.

 

Öppenvårdshuset Gustav erbjuder samtalsbehandling i öppenvård. Verksamheten är ett samarbete mellan Malmö stad och Kriminalvården. Läs mer om Öppenvårdshuset Gustav

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:25