Studiebesök på Öppenvårdshuset Gustav 2018

Är du studie- eller yrkesverksam inom socialt arbete är du varmt välkommen att besöka oss för att få veta mer om vår verksamhet. Vi tar emot studiebesök vid följande tider under 2018:

5 juni klockan 13.15–14.30
28 augusti 13.15–14.30
23 oktober 13.15–14.30
18 december 13.15–14.30

Maila oss på oppenvardshuset@malmo.se för att meddela när du önskar besöka oss. Varmt välkommen!

Strukturerad öppenvård i Malmö (SÖM)

Om du är speciellt intresserad av vårt arbete med missbruksbehandling med sociala aktiviteter är du välkommen vid följande tider:

18 september klockan 13.15–15.15 på Öppenvårdshuset Gustav, Stora Nygatan 55

20 november klockan 13.15–15.15 på Aktivitetshuset, Norra Grängesbergsgatan 28 A

Maila oss på oppenvardshuset@malmo.se för att meddela när du önskar besöka oss. Varmt välkommen!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 13:37