Studiebesök på Öppenvårdshuset Gustav 2018

Är du studie- eller yrkesverksam inom socialt arbete är du varmt välkommen att besöka oss för att få veta mer om vår verksamhet. Vi tar emot studiebesök vid följande tider under 2018:

Fyra tisdagar:
30 januari klockan 13.15-14.30
6 mars klockan 13.15-14.30
10 april klockan 13.15-14.30
5 juni klockan 13.15-14.30

Maila oss på oppenvardshuset@malmo.se för att meddela när du önskar besöka oss. Varmt välkommen!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-13 14:36