Uppsökarverksamheten för vuxna

Uppsökarverksamheten för vuxna (UVV) vänder sig till dig över 18 år som vistas i Malmö och som upplever att du har problem med alkohol, läkemedel eller narkotika och dig som är hemlös eller riskerar att bli.

Verksamheten vänder sig också till dig som är orolig för någon annan med dessa problem.

UVV vistas till stor del ute i offentliga miljöer som parker, gator och torg. Givetvis är det möjligt att ta kontakt via telefon och e-post och bestämma träff på andra platser.

 I kontakten med UVV kan du:

  • få information i boende- och missbruksfrågor och även övrig samhällsinformation vid behov
  • prata om problemet och diskutera eventuella vägar till förändring
  • bolla idéer i riktning mot en fungerande situation
  • stöd i kontakter med myndigheter och andra verksamheter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 16:26