Donationer

Genom donerade stiftelser har Malmö stad möjlighet att ge ekonomiskt stöd till bland annat konstnärer, skolungdomar, lärare och behövande privatpersoner. Kanske finns det något för dig? På de här sidorna får du veta mera.

Malmö stad förvaltar ett hundratal stiftelser som donerats till kommunen. Av de stiftelser som delar ut pengar till privatpersoner är de flesta inriktade på behövande barn, vuxna och äldre.

Din fastställda förvärvsinkomst för inkomståret innan ansökan görs får inte överstiga 179 200 kronor för att du ska vara berättigad att söka bidrag ur Malmö stads stiftelser.

Ansök som privatperson

Ansökningsblanketter till vissa av stiftelserna som ger stöd till privatpersoner kan du ladda ned på malmo.se/sjalvservice – sök på Donationer.

Du kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32.

Kopia på den senaste slutskattesedeln eller motsvarande utdrag från Skatteverket samt en kopia på din senaste hyresavi ska alltid bifogas. Du ska alltid bifoga vad som behövs för att styrka dina uppgifter i ansökan till exempel kostnadsförslag från tandläkare, optiker och/eller läkarintyg eller annat.

Tänk på att:

  • Bidrag endast lämnas till personer som bor och är folkbokförda i Malmö.  
  • Endast fullständiga ansökningar behandlas.
  • Senaste ansökningsdag = den dag ansökan ska finnas på stadskontoret. Du kan aldrig lämna in ansökan efter den 1 oktober.
  • När du ska skicka in din ansökan, häfta inte ihop dina papper. Använd inte heller gem eller liknande.
  • Din ansökan ska skickas till Malmö stad, Stadskontoret Donationer, 205 80 Malmö.

Andra stiftelser och fonder

Malmö Konstmuseum förvaltar stiftelser och fonder som delar ut stipendier till konstnärer. Kulturnämnden har hand om kulturstöd och stipendier för olika former av kulturverksamhet och projekt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:36