Äldre behövande

Stiftelsen Hildegard o Ebba Balkenhausens donationsfond för pauvres honteux

Utdelas till fyra änkor och ogifta kvinnor i Malmö med företräde för de senare. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

Utdelas till äldre behövande så kallad pauvres honteux. Utdelning högst 1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 juli. Utdelning den 1 september.  

Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond så kallad pauvres honteux

Utdelas till äldre behövande så kallad pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i Sankt Petri Församling och kommunstyrelsens ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi.  Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning mitten av april. 

Stiftelsen P O Liedbergs understödsfond

Understöd till behövande så kallad pauvre honteux i Malmö som bor inom Sankt Petri eller Slottsstadens församlingar. Bidrag lämnas inte till dem som får bidrag från annan fond eller till studier. Utdelning i december. Bidrag söks genom Moderata Samlingspartiet i Skåne, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, tel. 040-699 22 33. 

Stiftelsen Ida och Albin Nykiörcks donation

Utdelas till äldre behövande pauvres honteux i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Otto och Henriette Rydbergs minnesfond

Utdelas till äldre behövande så kallad  pauvres honteux i Malmö. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad,  kyrkoherden i Sankt Petri församling och kommunstyrelsens ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Beda och Gustav Rydells minnesfond

Utdelas till medellösa (personer med och sjuka i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Suellska donationen

Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst  1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

Stiftelsen Westrellska fonden

Utdelas till så kallad pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i Sankt Petri församling och kommunstyrelsens  ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 11:26