Behövande

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad

Stiftelsen Classonska donationen

Utdelas till änkor efter eller ogifta döttrar till hantverkare i Malmö. Utdelning högst 1/3 basbelopp per år. Bidraget får behållas för livstid om inte understödstagaren gifter sig. Utdelas 6 februari på donatorns namnsdag. 

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvist julgåvefond

Understödet skall utgå till behövande inom hantverksklassen i Malmö. Utdelning med lägst  med 250 kronor. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”, en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Boktryckare AF Hartmans och hans maka BK Ripas fond

Utdelas till välgörande ändamål, det vill säga välgörenhet emot behövande medmänniska. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” , en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen Peter och Carl Krooks pensionsfond

Utdelas till officerares, civila tjänstemäns (statens eller kommunens) samt prästers efterlämnade behövande änkor och oförsörjda döttrar i Malmö, i andra hand även till frånskilda. Utdelning med högst 1/3 basbelopp.  Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Magistraten i Malmö understödsfond

Utdelas till behövande i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Malmö allmänna understödsfond

Understöd till behövande i Malmö. Helst mantalsskrivna i Malmö i minst tre år. Malmö är indelat  i tre kretsar, området öster om Amiralsgatan samt Limhamn, området inom broarna och området väster om Amiralsg. Förslag lämnas från kretsföreståndarna i Limhamns församling, Hyllie församling och Sankt Petri församling. Ansökningstider senast 15 mars respektive 1 oktober. Utdelning i april och vid jultid.

Stiftelsen Malmö kommuns sociala samfond för behövande

Understöd till behövande i Malmö. Bidrag får endast vara av individuell karaktär och lämnas företrädesvis till äldre behövande som till exempel på grund av  sjukdom fått ökade omkostnader. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Malmö socialnämnds understödsfond

Understöd till behövande i Malmö som föreslås av diakonerna i Malmö. I ansökan ska tydligt framgå vilken diakon (namn, adress och telefonnummer) som rekommenderar den sökande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Fredrik och Mathilda Nyströms donationsfond

Understöd åt behövande i Malmö med företräde för personer inom handelsklassen. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen Aug Ohlssons minnesfond

Utdelas till behövande personer inom  handelsklassen med företräde för de som lider av nervösa sjukdomar. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad,  kyrkoherden i Sankt Petri församling och kommunstyrelsens ordförande. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen Portmedelskassan

Utdelas till sex eller sju änkor eller döttrar efter avlidna militärer. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Axel Regnells donation

Understöd åt avlidna tjänstemäns, vid  Malmö stads kommunförvaltning,  efterlämnade behövande änkor eller ogifta döttrar. Döttrar erhåller inte stöd så länge änkan får understöd. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

Stiftelsen Axel Richters fond

Utdelas till behövande änkor eller döttrar efter avlidna köpmän eller industriidkare från Malmö. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Gottfrid Streijfferts hjälpfond

Utdelas till behövande änkor i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna”  en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid. 

Stiftelsen Henriette och Anders Svedbergs donationsfond

Höörs kommun 500 — 2 000 kronor som skall utdelas i enlighet med stiftelsens ändamålsbestämmelser.  Understöd till äldre, sjukliga hantverkare och hantverksmästare i Malmö. Krav för donation är en korrekt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om bidrag för vuxna” en kopia på senaste slutskattesedel och en hyresavi. Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.   

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 11:23