Riksnorm och belopp för boendekostnad

Försörjningsstödets storlek baserar sig på riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. Här får du också veta mer om vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara.

Riksnorm 2018

2018 års belopp för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader inom norm hittar du på Socialstyrelsens sida, extern webbplats.

Boendekostnad

Bistånd lämnas till skälig (rimlig) bostadskostnad. Följande bruttobelopp utgör högsta godtagbara bostadskostnad från och med 2018. Beloppen är en vägledning för bedömningen som i grunden baseras på personens egna förutsättningar.

Hushållstyp

Kronor per månad

En vuxen utan barn

5 065

Två vuxna utan barn

6 220

Hushåll med 1 barn

7 500

Hushåll med 2 barn

8 975

Hushåll med 3 barn

10 450

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-08 08:41