Riksnorm och belopp för boendekostnad

Försörjningsstödets storlek baserar sig på riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. Här får du också veta mer om vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara.

Riksnorm 2018

2018 års belopp för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader inom norm hittar du på Socialstyrelsens sida, extern webbplats.

Boendekostnad

Bistånd lämnas till skälig bostadskostnad. Följande bruttobelopp utgör högsta godtagbara bostadskostnad fr o m 1 maj 2017. Beloppen är en vägledning för bedömningen som i grunden är individuell.

Hushållstyp

Kr per mån

En vuxen utan barn

5010

Två vuxna utan barn

6155

Hushåll med 1 barn

7425

Hushåll med 2 barn

8885

Hushåll med 3 barn

10345

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-05 10:48