Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Hyresgästen ska vårda sin lägenhet, det vill säga vara rädd om den och hålla rent. Det gäller inte bara själva lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten som till exempel källarförråd och balkong. Hyresgästen ska inte heller störa andra hyresgäster, vilket står i hyreslagen.

Hyresgästen har normalt ingen skyldighet att underhålla lägenheten (tapetsera, byta inredning och ytskikt på golv, måla köksluckor med mera). Det ansvaret ligger vanligtvis på hyresvärden.

Om hyresgästen har inneboende (vilket ska godkännas av hyresvärd) får det inte innebära onormalt slitage av lägenheten. Hyresgästen har ansvar för att alla som vistas i lägenheten, även besökande, sköter sig.

Om det skulle inträffa en skada, till exempel vattenläckage eller om ohyra upptäcks, måste hyresgästen meddela hyresvärden så fort som möjligt.

En hyresgäst som inte har orsakat problem med ohyra och som själv betalar för sanering mot ohyra, har rätt till ersättning från hyresvärden för nödvändiga kostnader som han får genom åtgärder för att utrota ohyran.

Hyresgästen är skyldig att låta hyresvärden komma in i lägenheten i samband med:

  • nödvändig tillsyn,
  • brådskande åtgärder, till exempel om en vattenledning läcker, och
  • reparationer (men hyresvärden ska meddela hyresgästen i förväg).

Även miljöförvaltningens bostadstillsyn har rätt att komma in i lägenhet om det behöver göras en brådskande tillsyn.

Hyresgästen kan ha rätt till nedsättning av hyra, skadestånd och ersättning för egna åtgärder mot brister i lägenheten. Mer information om detta finns på Hyresgästföreningens hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 11:35