Stöd till organisationer inom funktionsstöd och socialt område

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom det sociala området och funktionsstödsområdet. Syftet är att stödja organisationerna i sitt arbete med att förstärka och komplettera kommunens insatser för människor i utsatta situationer.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om organisationsstöd under respektive område nedan:

Ansök om organisationsstöd inom funktionsstödsområdet
(Organisationer med fokus på äldre och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell))

Ansök om organisationsstöd inom socialt område
 (Organisationer med fokus på kvinnofrid, missbruk, barn- och ungdomar, allmän)

Kontakt

Funktionsstödsområdet

Har du frågor om stöd till organisationer inom äldre- och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell) kan du kontakta Nidal Aish på funktionsstödsförvaltningen:

E-post: nidal.aish@malmo.se
Tel: 040-34 93 15

Sociala området

Har du frågor om stöd till sociala organisationer (kvinnofrid, missbruk, barn- och ungdomar, allmän) kan du kontakta Mimmi Olsson på arbetsmarknad- och socialförvaltningen:

E-post: mimmi.olsson@malmo.se 
Tel: 0709-50 75 94

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 11:00