Organisationsstöd inom funktionsstödsområdet

Här hittar du information om ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstödsområdet. Ansökningstiden för organisationsstöd 2019 är från och med 29 mars till och med 1 juni. 

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet:

  • Personer med fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar med syfte att bryta isolering och utanförskap, stimulera till egen aktivitet och även andra insatser som leder till att förebygga ohälsa.
  • Äldre personer där insatserna syftar till delaktighet i samhället.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-04 15:39