Organisationsstöd inom socialt område

Här hittar du information om ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom socialt område. Ansökningstiden för organisationsstöd 2019 är från och med 1 april till och med 1 juni. 

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom det sociala området:

  • Personer som lever i missbruk och/eller hemlöshet där insatserna sker i samarbete med socialtjänsten i Malmö stad och inriktas främst på unga personer och kvinnor.
  • Barn och ungdomar i riskzon och särskilt barn och ungdomar som växer upp under ogynnsamma uppväxtvillkor.
  • Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-01 08:53