God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare. Du kan också anmäla behov av ställföreträdare eller berätta om något inte fungerar bra.

Ställföreträdare är samlingsnamnet på dem som har ett uppdrag som god man, förmyndare eller förvaltare. Både unga och gamla, friska och sjuka, kan behöva en ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Enheten för överförmyndarärenden lämplighetsbedömer dem som ska få uppdrag som god man eller förvaltare och utövar sedan löpande tillsyn i ärenden med godmanskap och förmynderskap.

Läs mer

Undrar du vad en god man kan hjälpa dig eller en närstående med? På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare hemsida

Nyheter

Sänkning av den högsta hyresnivån 1 maj 2019

Funktionsnämnden har beslutat att högsta hyresnivån 2019 på LSS–boenden (pk 1, 2 och 3) är 5 000 kronor från den 1 maj. Du som god man ska meddela detta till den myndighet som betalar ut bostadstillägg, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och sedan återkomma till berörd myndighet med eventuellt underlag.

Bostadstillägget för maj betalas ut runt den 18 april. För att så många som möjligt ska få rätt bostadstillägg redan i april är det bra att meddela Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i mars.

Hyresgäster som har en hyra på under 5 000 kronor betalar sin hyra som vanligt och behöver inte kontakta myndigheterna angående bostadstillägg.

Har du som god man frågor, kan du kontakta sektionschefen på LSS–boendet. Texten i informationsbladet om högsta hyresnivån publiceras även på https://malmo.se/avgifterLSSboende. Där finns även länkar till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Anmäl dig till fortbildning med Budget- och Skuldrådgivning samt Bostadsrådgivning

Malmö stads Budget- och Skuldrådgivning samt Bostadsrådgivning informerar om sin verksamhet den 28 mars kl. 17-19. Anmälan krävs och det är begränsade platser. Anmälan gör du här.

Ny beloppsgräns för transaktionskonton

Maxbeloppet på transaktionskontot var tidigare 15 000 kronor. Detta har nu utökats och nytt maxbelopp för transaktionskonton är numera 30 000 kronor.  

Öppettider för inlämning av årsräkningar

Den 25 februari till den 28 februari har vi öppet mellan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 för inlämning av årsräkningar.

Donationer genom stiftelser

Malmö Stad förvaltar ett hundratal stiftelser som ger möjlighet att få ekonomiskt stöd. Gå in här för att läsa mer.

Inlämning av årsredovisning

På Storgatan 15 har vi en ny postlåda där du kan lämna in din årsredovisning. Det finns ett inkast för smala kuvert och om du lyfter på locket av postlådan kan du även få in tjockare kuvert eller pärmar.
OBS! Vi tar endast emot bokade besök.

Nyhetsbrev november 2018

Enheten för överförmyndarärendens nyhetsbrev. (pdf, 917.2 kB)

Enheten för överförmyndarärendens nya mailadress

Den nya gemensamma mejladressen till enheten för överförmyndarärenden är overformyndare@malmo.se

 

Senast ändrad: 2019-03-14 10:49