God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare. Du kan också anmäla behov av ställföreträdare eller berätta om något inte fungerar bra.

Ställföreträdare är samlingsnamnet på dem som har ett uppdrag som god man, förmyndare eller förvaltare. Både unga och gamla, friska och sjuka, kan behöva en ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Enheten för överförmyndarärenden lämplighetsbedömer dem som ska få uppdrag som god man eller förvaltare och utövar sedan löpande tillsyn i ärenden med godmanskap och förmynderskap.

Läs mer

Undrar du vad en god man kan hjälpa dig eller en närstående med? På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare hemsida

Nyheter

Öppet hus för dig som är ställföreträdare

Torsdagen den 29 november 2018 har enheten för överförmyndarärenden
öppet hus för dig som är ställföreträdare i Malmö stad.

Inbjudan till öppet hus för dig som är ställföreträdare (pdf, 293.3 kB)

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Mer information finns på följande sidor:
Information för personer som har vårdbidrag på Försäkringskassans hemsida

Information för personer som har handikappersättning på Försäkringskassans hemsida

Här hittar du riksdagens beslut i sin helhet

Torsdagen den 29 november klockan 9:30-11:00 håller Försäkringskassan i ett webbinarium för att berätta mer om de nya förmånerna och svara på dina frågor. Här hittar du inbjudan till webbinariet. (pdf, 4 MB)

Senast ändrad: 2018-11-05 08:46