För dig som är ställföreträdare

Här finns aktuell information för dig som har uppdrag som ställföreträdare.

PM för förvaltare och gode män i Malmö stad

PM för förvaltare och gode män i Malmö stad (pdf, 290.6 kB)

Kontaktuppgifter

Kom ihåg att du som ställföreträdare ansvarar för att vi på avdelningen för överförmyndarärenden har rätt kontaktuppgifter till dig. Detta gäller både telefonnummer och e-postadress.

Utbildningar

Avdelningen för överförmyndarärenden anordnar kontinuerligt i utbildningar för ställföreträdare. Information om utbildningarna hittar du här. 

Under våren 2018 kommer nya utbildningar, håll utkik!

Broschyrer

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte informationen du söker i broschyrerna ovan kan du leta upp din fråga här:

Om du inte hittar svaret på din fråga här heller är du välkommen att kontakta Avdelningen för överförmyndarärenden. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan eller klicka på rubriken Medarbetare.

Rollkoll

I dokumentet Rollkoll hittar du information från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Materialet riktar sig till dig som har uppdrag som god man eller förvaltare, men även till anhöriga till den som får hjälp av en god man eller förvaltare, kontaktpersoner enligt SoL och LSS, personliga assistenter, och boendepersonal. Materialet beskriver de olika aktörernas uppdrag och arbetsuppgifter och ger en generell översikt om vem som ska hjälpa till med vad.

Ladda ned och läs Rollkoll

Rutiner vid betalning för personlig assistans

Tolkrutin

Om du är ställföreträdare för en person som inte talar svenska och behöver du boka en tolk, ring Avdelningen för överförmyndarärenden.  En handläggare ger dig nödvändig information för att du ska kunna registrera dig som kund hos Språksservice AB.

Hantering av privata medel inom LSS

Vid hanteringen av en brukares privata medel gäller vissa regler. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du som ställföreträdare inom LSS överlämnar privata medel till brukarens kontaktman på boendet eller till brukare i verksamheten personlig assistans.

Ladda ner "Hantering av privata medel" här (pdf, 231.1 kB)

Vid försäljning av fastighet/bostadsrätt

Ditt uppdrag som god man vid försäljning av fastighet/bostadsrätt innebär att du ska bevaka din huvudmans rätt vid försäljningen. Tänk på att du även måste ha överförmyndarnämndens samtycke till försäljningen för att den ska bli giltig och att försäljning sker till marknadsmässigt värde.

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av fastighet/bostadsrätt (pdf, 96.9 kB)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är ett riksförbund för dig som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. En av RFS viktigaste uppgifter är att stödja de cirka 80 lokalföreningarna och deras cirka 6 500 medlemmar. 

Läs mer på rfs.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-03 15:41