God man för bortovarande

Med bortovarande menas personer som försvunnit och där ingen vet var de befinner sig eller om de är avlidna. Det kan gälla personer som vistas på okänd ort och som är dödsbodelägare eller testamentstagare.

I dessa fall är den gode mannens uppgift att tillvarata den försvunna personens intresse vid bouppteckning, bodelning och arvskifte.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-03 09:04