God man i förmyndares ställe  

En god man kan utses för ett barn då förmyndarna av olika själv inte kan utöva sitt uppdrag under en tillfällig period. Det kan till exempel handla om att föräldern är sjuk eller sitter i fängelse och därför inte kan ta hand om barnet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-03 09:04