God man vid motstående intressen

En god man kan utses om det finns motstående intressen mellan en person och dess ställföreträdare. Detta gäller både barn och vuxna.

Om till exempel en förälder och dess barn är delägare i samma dödsbo kan det vara svårt för föräldern att tillgodose både sitt eget och barnets intresse på ett jämlikt sätt. Då ska barnet få en god man som hjälper till.

Samma sak gäller om till exempel en god man är delägare i samma dödsbo som sin huvudman. Då kan det också vara svårt för den gode mannen att företräda både sig själv och sin huvudman i detta sammanhang. I dessa fall ska en god man vid motstående intressen utse.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-11 15:12