Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon
förvaltare. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare.

För att få ett beviset vänder du dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. 

Du kan ansöka skriftligen, (författad på fri hand, blankett finns inte) per telefon eller vid ett besök i receptionen på Fänriksgatan 1 i Malmö.

Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Malmö och skriver ut och postar beviset om du inte vill hämta det personligen i receptionen. 

Skicka ansökan till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-23 14:26