Synpunkter och klagomål

Här kan du läsa om hur du framför synpunkter eller klagomål på en enskild god man, förvaltare eller förmyndare, eller på Avdelningen för överförmyndarärenden.

Synpunkter och klagomål på ställföreträdare

För att Avdelningen för överförmyndarärenden ska kunna handlägga ett klagomål krävs i regel att en skriftlig anmälan skickas in till avdelningen.
I din anmälan bör du uppge den gode mannens och huvudmannens namn och framföra de synpunkter eller klagomål som du har. Här finner du blanketter för klagomål på ställföreträdare:

Blankett för klagomål på ställföreträdare (pdf). (pdf, 178.1 kB)
Blankett för klagomål på ställföreträdare (word). (word, 52.2 kB)

Avdelningen skickar sedan en kopia av skrivelsen till den berörda gode mannen eller förvaltaren för att ge honom eller henne ett tillfälle att yttra sig. När yttrandet kommit in till avdelningen beslutas om någon åtgärd behöver vidtas.

Har du frågor kan du alltid kontakta Avdelningen för överförmyndarärenden innan du skickar in ditt klagomål.

Synpunkter och klagomål på Avdelningen för överförmyndarärenden

Har du synpunkter eller klagomål på Avdelningen för överförmyndar- ärenden kan du framföra dem genom att skriva ut, fylla i och skicka in denna blankett: Blanketten är under omarbetning, undertiden går det bra att maila in klagomål på: registrera.overformyndarnamnden@malmo.se  

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-02 08:34