Kontakta avdelningen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på Avdelningen för överförmyndarärenden.

Nu kan du nå alla handläggare genom ett enda nummer: 040-34 36 08.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Observera att handläggarna för pågående ärenden har direktnummer, se nedan.

Du kan också själv ringa direkt till följande gruppnummer:

Ansökningsärenden: 040-34 95 22

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71

Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Avdelningschef

Anders Orinius 
0731-43 16 62
anders.orinius@malmo.se

Reception Fänriksgatan 1

Receptionen har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag
kl. 08.00–16.00, samt tisdagar kl. 08.00–18.00.
________________________________________________

Assistenter

Robert Lang
040-34 36 08
robert.lang@malmo.se

Kristina Gunnarsson
040-34 36 08
kristina.gunnarsson@malmo.se

Telefontider handläggare och assistenter

Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00–12.00 samt onsdag
kl. 13.00–15.00. Handläggare för pågående ärenden har dock inte telefontid på torsdagar utan nås då istället via e-post.

OBS! Vi tar endast emot bokade besök.

Ansökningar och anmälningar av god man

Kristina Björnryd
040-34 95 22
kristina.bjornryd@malmo.se

Marianne Olofsson
040 - 34 95 22                                                      marianne.olofsson@malmo.se

Caroline Nilsson
040-34 95 22 
caroline.nilsson38@malmo.se

Helena Penko
040 - 34 95 22
helena.penko@malmo.se

Kristina Svedenmark (tjänstledig)
040 - 34 95 22
kristina.svedenmark@malmo.se

Pågående ärenden

Maria Falk (huvudmannens födelsedag 7, 8, 9, 20, 26)
040-34 95 28
maria.falk@malmo.se

Mats Pehrsson (huvudmannens födelsedatum  1, 5, 6, 14, 23)
040-34 95 31
mats.pehrsson@malmo.se

Sonia Furmanski (huvudmannens födelsedatum 12, 13, 18, 22, 27, 28)
040-34 95 29
sonia.furmanski@malmo.se

Naser Hasan (huvudmannens födelsedag 10, 11, 16, 21, 29)
040-34 95 30
naser.hasan@malmo.se 

Karolina Larsson (huvudmannens födelsedag 15, 19, 25, 31) 
040-34 95 47                                                             karolina.larsson@malmo.se

Thomas Axelsson (huvudmannens födelsedag 2, 3, 4, 17, 24, 30)
0734-05 70 53
thomas.axelsson@malmo.se

Karolina Ribbestam (tjänstledig)
karolina.ribbestam@malmo.se

Förmynderskap

Madeleine Emmerfors (den underåriges födelsedatum 115)
040-34 95 24
madeleine.emmerfors@malmo.se

Anna Månsson (den underåriges födelsedatum 1631)                           
040-34 95 24                                                             anna.mansson16@malmo.se

Ensamkommande barn

Connie Tran Hedberg
040-34 36 71
ekb.overformyndare@malmo.se

Isabella Mirholm                                                                                                 040-34 36 71                                                     ekb.overformyndare@malmo.se

Kristina Berg  
040-34 36 71
ekb.overformyndare@malmo.se                                                                                                             

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-21 12:50