Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på överförmyndaren.

Nu kan du nå alla handläggare genom ett enda nummer: 040-34 36 08.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Observera att handläggarna för pågående ärenden har direktnummer, se nedan.

Du kan också själv ringa direkt till följande gruppnummer:

Ansökningsärenden: 040-34 95 22

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71

Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Enhetschef

Tillförordnad chef Anna-Clara Lindberg
040-34 73 28
anna-clara.lindberg@malmo.se

Reception Fänriksgatan 1

Receptionen har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 08.00–16.00, samt tisdagar klockan 08.00–18.00.
________________________________________________

Assistenter

Robert Lang
040-34 36 08
robert.lang@malmo.se

Kristina Gunnarsson
040-34 36 08
kristina.gunnarsson@malmo.se

Telefontider handläggare och assistenter

Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 samt onsdag
klockan 13.00–15.00.

Vi tar endast emot bokade besök.

Ansökningar och anmälningar av god man

Kristina Björnryd
040-34 95 22
kristina.bjornryd@malmo.se

Marianne Olofsson
040-34 95 22                                                     
marianne.olofsson@malmo.se

Kristina Svedenmark
040 - 34 95 22
kristina.svedenmark@malmo.se

Emelie Lundkvist
040-34 95 22
emelie.lundkvist@malmo.se

Emma Fogelberg
040-34 95 22
emma.fogelberg@malmo.se

Hussein Abdirahman
hussein.abdirahman@malmo.se

Pågående ärenden

Maria Falk (huvudmannens födelsedag 7, 8, 9, 20, 26)
040-34 95 28
maria.falk@malmo.se

Mats Pehrsson (huvudmannens födelsedatum  1, 5, 6, 14)
040-34 95 31
mats.pehrsson@malmo.se

Sonia Furmanski (huvudmannens födelsedatum 12, 13, 18, 22, 28)
040-34 95 29
sonia.furmanski@malmo.se

Naser Hasan (huvudmannens födelsedag 10, 11, 16, 21)
040-34 95 30
naser.hasan@malmo.se 

Karolina Larsson (huvudmannens födelsedag 15, 19, 25, 31) 
040-34 95 47                                                             karolina.larsson@malmo.se

Thomas Axelsson (huvudmannens födelsedag 2, 3, 4, 17, 24)
0734-05 70 53
thomas.axelsson@malmo.se

Oskar Niemi (huvudmannens födelsedag 23, 27, 29, 30)
040-34 95 34
oskar.niemi@malmo.se

Karolina Ribbestam (föräldraledig)
karolina.ribbestam@malmo.se

Förmynderskap

Anna Månsson                         
040-34 95 24                                                             anna.mansson16@malmo.se

Helena Penko
040-34 95 24  
helena.penko@malmo.se

Simon Böhm
040-34 95 24  
paulsimongeorg.bohm@malmo.se

Caroline Nilsson
040-34 95 24
caroline.nilsson38@malmo.se

Ensamkommande barn

Isabella Mirholm                                                                                                 040-34 36 71                                                     ekb.overformyndare@malmo.se

David Björnhage
040-34 36 71
ekb.overformyndare@malmo.se      

Kristina Berg  (föräldraledig)
040-34 36 71
ekb.overformyndare@malmo.se 

Connie Tran Hedberg (tjänstledig)
040-34 36 71
ekb.overformyndare@malmo.se                                                                                                       

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 13:36