Överförmyndarnämnden

Ledamöter

Bengt Persson (S)
Jonas Nilsson (MP) vice ordförande
Ingegerd Malmström-Eriksson (M) andre vice ordförande
Britt Roth (S)
Rolf Alterlo (S)
Kerstin Thunström (L)
Christer Persson (SD)

Ersättare

Inger Jarl Beck (S)
Kostadin Cavdarovski (S)
Ingrid Andersson (S)
Anne-Kristin Kongstad (MP)
Brita Altestedt (M)
Jan Aurell (M)
Peter Edlund (SD)

Sammanträdesdagar 2018

Sammanträdena äger rum klockan 15 följande datum:

30 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
26 juni
28 augusti
18 september
23 oktober
27 november
18 december

Vänligen observera att datumen kan komma att ändras.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-16 16:24