Personligt stöd

Ibland råkar man ut för situationer och problem som är svåra att lösa på egen hand. Här får du veta mera om stöd och hjälp från Malmö stad.

Socialtjänsten i ditt område kan ge hjälp i form av rådgivning, stödsamtal och krissamtal. Tillsammans tar vi reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Om du behöver hjälp utanför kontorstid kan du antingen kontakta social jour på 040-34 56 78, telefontid 08.00–03.00 Det finns också många jourtelefoner och chattsidor du kan kontakta: jourtelefoner och chattsidor, extern webbplats

Senast ändrad: 2018-10-30 11:28